Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

Sikkerhetsforums medlemmer

 

Norsk Industri
v/Berit Sørset

EL & IT-forbundet
v/Terje Hansen


 

Norsk olje og gass
v/Øystein Håland

 

Norsk olje og gass
v/Janne Lea

 

Norsk olje og gass
v/Knut Thorvaldsen


 
Norsk Industri 
v/Dag Bekkelund

Norges Rederiforbund
v/Øyvind Jonassen

 

Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren, SAFE
v/Halvor Erikstein

 

Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren, SAFE
v/ Roy Erling Furre

 

De Samarbeidende Organisasjoner (DSO)
v/ Morten Kveim 

 

Industri Energi (IE)
v/ Henrik Solvorn Fjeldsbø 

Industri Energi (IE)
v/Lill-Heidi Bakkerud 

Norsk Industri
v/ Kari Svendsbø

 

Fellesforbundet
v/ Mohammad Afzal 

Landsorganisasjonen i Norge (LO)
v/ Cecilie Sjåland

Lederne
v/ Terje Herland

Norges Rederiforbund
v/ Janike Amundsen Myre

 

 

 

NITO – Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
v/ Jorunn Birkeland

TEKNA
v/Peter B. Sabel

Petroleumstilsynet:  

 

Anne Myhrvold, leder

 

Finn Carlsen, fagleder i Ptil

 

Gudmund Rydning, faglig sekretær

Tove Østrem, lederassistent

   

Observatør:

Arbeids- og sosialdepartementet
v/Tone Kjeldsberg