Norsk Industri
v/Berit Sørset

EL & IT-forbundet
v/Terje Hansen


 

Offshore Norge
v/Erling Meyer

Bilde av Mona Nilsen

Offshore Norge
v/Mona Nilsen

Offshore Norge
v/Knut Thorvaldsen

Dag Bekkelund
 

Norsk Industri
v/Dag Bekkelund

Norges Rederiforbund
v/Øyvind Jonassen

 

Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren, SAFE
v/Halvor Erikstein

Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren, SAFE
v/ Stig-Rune Refvik

 

De Samarbeidende Organisasjoner (DSO)
v/ Morten Kveim 

 

Industri Energi (IE)
v/ Henrik Solvorn Fjeldsbø 

Industri Energi (IE)
v/Lill-Heidi Bakkerud 

Norsk Industri
v/ Kari Svendsbø

 

Fellesforbundet
v/ Mohammad Afzal 

Landsorganisasjonen i Norge (LO)
v/ Dag Yngve Johnsen

Lederne
v/ Terje Herland

 

Norges Rederiforbund
v/ Janike Amundsen Myre

NITO – Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
v/ Jorunn Birkeland

TEKNA
v/Peter B. Sabel

Petroleumstilsynet:  

Anne Myhrvold, leder

 

Finn Carlsen, fagdirektør i Ptil

 

Ingvill Røsland, faglig sekretær

   

 

Observatør: Olje- og energidepartementet
v/Tone Kjeldsberg