Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

Sikkerhetsforums arbeidsform

Sikkerhetsforum har etablert fem partssammensatte grupper som arbeider med å følge opp anbefalingene fra Engen-rapporten og den nye stortingsmeldingen om helse, miljø og sikkerhet. Arbeidet har høy prioritet og resultatene skal deles med næringen.

Publisert: 11. desember 2018

To viktige dokument om sikkerhet i petroleumsvirksomheten er lagt fram de siste to årene:

Det er etablert fem partssammensatte oppfølgingsgrupper som alle rapporterer til Sikkerhetsforum. 

I Sikkerhetsforums møter er det stor oppmerksomhet om framdriften av dette arbeidet. Resultatene fra arbeidet skal deles med næringen.

I presentasjonen under kan du lese mer om oppfølgingsgruppene og hvilket mandat de er gitt.