Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

Referat fra Sikkerhetsforums møte 4. april 2018

Hovedtema for møtet var Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) samt oppfølging av rapport partssammensatt arbeidsgruppe.

Publisert: 14. mai 2018

Blant sakene på agendaen var

  • Digitalisering og IKT-sikkerhet
  • Sikkerhetsforums årskonferanse

Se vedlagt møtereferat under. 

Kontakt

Gudmund Rydning

Sekretær, Sikkerhetsforum
Telefon: 51 87 33 15