Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

Referat fra Sikkerhetsforums møte 15. juni 2018

På møtet ble blant annet rapporten om sammenheng mellom kostnadsreduksjon og hendelser i norsk petroleumsvirksomhet presentert.

Publisert: 18. oktober 2018

Blant andre saker på agendaen var:

  • IKT-sikkerhet/sikkerhetsrisiko
  • Presentasjon fra notat om Risikostyring
  • Hendelser og granskinger

Se vedlagt møtereferat og presentasjoner under. 

Kontakt

Gudmund Rydning

Sekretær, Sikkerhetsforum
Telefon: 51 87 33 15