Det ble vist til godt partssamarbeid ved design, fabrikasjon og drift av nye
innretninger. Men kostnadsbesparelser og effektiviseringer kan være med å utfordre arbeidstakermedvirkningen.

Se vedlagt møtereferat under.