Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

Referat fra Sikkerhetsforums møte 15. november 2018

Hovedtema på møtet var oppfølging og tiltak etter St.Mld.12 2018, og «rapport fra partssammensatt arbeidsgruppe 2017». Sikkerhetsforum har innført ny arbeidsform med oppfølgingsgrupper etter meldingene.

Publisert: 7. januar 2019

Blant andre saker på agendaen var:

  • Hendelser og granskinger
  • Helsefarlig bruk av "anti-impakt gloves"
  • Sikkerhetsforums årskonferanse 2019

Se vedlagt møtereferat og presentasjoner under. 

Kontakt

Gudmund Rydning

Sekretær, Sikkerhetsforum
Telefon: 51 87 33 15