Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

Referat fra workshop i Regelverksforum 27. januar 2022

Workshop om reguleringsbehovet vedrørende styring og opplysningsplikt knyttet til fornybar energiproduksjon til havs.

Kontakt

Ingvil Tveit Håland

Tilsynsleder