Sakslisten besto av følgende saker:

1. Godkjenning av innkalling og agenda
2. Godkjenning av referat fra møtet 1. september og aksjonsliste
3. Kunnskapsstatus – hva skjer på forskningsfronten når det gjelder regulering av havvind, informasjon om relevante forskningsprosjekter fra UiB
4. Årlige regelverksendringer
5. Veien videre knyttet til regulering av fornybar energiproduksjon til havs
6. Vurdering av hvordan Regelverksforum fungerer
7. Aktuelle høringer