Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

Referat fra møte i Regelverksforum 12. mars 2019

Blant sakene på møtet var Riksrevisjonens rapport etter forvaltningsrevisjon av Ptil, samarbeid mellom Ptil og Luftfartstilsynet, og boken "Standardisering og regulering" av Preben H. Lindøe.

Kontakt

Janne Haugland