Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

Referat fra møte i Regelverksforum 11. mars 2021

Blant sakene på møtet var det orientering om videre plan for utvikling av regelverk for fornybar energiproduksjon til havs, koronastatus og status for årlige regelverksendringer 2020 og 2021.

Kontakt

Hilda Kjeldstad

Leder for regelverksutvikling