Sakslisten besto av følgende saker:

  1. Godkjenning av innkalling og agenda.
  2. Godkjenning av referat fra møtet 2. juni og aksjonsliste.
  3. Gjennomgang av Norsk olje og gass’ rapport om HMS-regelverk for havvind v/ NOROG.
  4. Gjennomgang av kommentarer til utredning om regelverksmodell for sikkerhet og arbeidsmiljø ved fornybar energiproduksjon til havs, v/ Ptil.
  5. Presentasjon av forslag til plan for videre arbeid med regelverk for fornybar energiproduksjon til havs.
  6. Kommentar til høringen vedr. aktivitetsrapportering av BUO fra landanlegg, v/Ptil.
  7. Orientering om prosess for tilpasninger i regelverk for opplæring og bruk av arbeidsutstyr til løft og arbeid i høyden, v/Ptil.
  8. Informasjon om E-innsyn, v/Ptil.
  9. Aktuelle høringer.
  10. Innhold i desember-møtet.