Arbeidet i workshopen relaterte seg i hovedsak til innledende bestemmelser og grunnleggende krav til sikkerhet og arbeidsmiljø, samt krav til styring, materiale og opplysninger.