Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

Referat fra møte i Regelverksforum 5. desember 2018

Blant sakene på møtet var Ptils samarbeid med Arbeidstilsynet, Innovasjonsdagen og status for Walk2Work.

Kontakt

Janne Haugland