Statoil har i tillegg gjort en vurdering av de samme forholdene for sine egne halvt nedsenkbare produksjonsinnretninger.

Problemene med stabilitet og ballastering ble oppdaget like før Gjøa-innretningen ble tauet ut på feltet.

Det ene forholdet førte til en mindre krengning av plattformen etter en kortslutning.

Det andre forholdet var knyttet til mangelfulle stabilitetsberegninger i en eventuell skadet tilstand.

Svakhetene kunne under visse forutsetninger ha fått alvorlige konsekvenser, men ble rettet opp før Gjøa-innretningen ble tauet ut.

Ptil mener det er viktig at kunnskap om disse forholdene blir delt med andre aktører i næringen, og har nå sendt ut informasjon om dette til samtlige selskaper som står for driften av halvt nedsenkbare flyttbare innretninger på norsk sokkel, slik at det er mulig for disse å forvisse seg om at tilsvarende feilmuligheter ikke finnes på deres innretninger.