Ptil er i ettertid blitt informert om at avvik i kvalitet varslet i tidligere melding for visse rørdeler produsert av dupleks og superdupleks rustfritt stål, synes å være forårsaket av utilstrekkelig temperatur under varmebehandling.

Rørdeler under samtidig varmebehandling i ovn har på grunn av plassering i ovnen blitt ulikt oppvarmet.

Etter det Ptil får opplyst har en hovedprodusent av slike rørdeler installert en ny ovn for varmebehandling i 2006. Produsenten brukte en uegnet måte å stable rørdelene på (T- stykker, bend og albuer med diameter mindre enn 4”) i kurver for varmebehandling i ovn.

Dette har sannsynligvis resultert i utilstrekkelig temperatur for enkelte rørdeler i hver behandling ( 10 til 20 prosent er rapportert). Intermetalliske faser /Fe-Cr+ utfellinger vil således ikke bli skikkelig oppløst. Dette kan igjen forklare den manglende materialslagseighet og reduserte korrosjonsmotstand (groptæring) som er målt.

Slagseighetsverdier (Charpy V) i størrelsesorden 10-15 joule er blitt målt som en effekt av mengde, fordeling og tetthet av intermetalliske faser.

Ptil ser på dette som en sikkerhetsrisiko.

Ptil har bedt relevante selskap innen norsk olje og gass industri om å undersøke hvorvidt slike kvalitetsvariasjoner for rørdeler finnes på deres inretninger.

Videre har Ptil bedt selskapene om å vurdere hvilke risikofaktorer som kan forekomme og gjennomføre nødvendige korrektive og forebyggende tiltak dersom rørdeler med kvalitetsfeil blir funnet. Ptil er blitt informert om at en undersøkelse av mulige inter metalliske faser med felt mikroskopi på relevante deler er underveis.

Industrien er oppfordret til å sikre erfaringsoverføring og dele så mye informasjon som mulig. Videre har vi informert våre kollegaer innen sikkerhetsarbeid i andre land om saken.

Som relevant statlig myndighetsorgan er vi beklageligvis ikke i posisjon til å svare på alle detaljerte spørsmål som vi har mottatt vedrørende saken fra hele verden.