Rapport: Ansvar, roller og samarbeidsmodeller

Under korona-situasjonen har petroleumsvirksomheten fått nye utfordringer. Vi ser et nytt risikobilde grunnet korona-viruset Covid-19 og det tilsvarende fallet i oljepris.

Bransjen må stille opp på den nasjonale dugnaden om smittevern. Dette innebærer blant annet å håndtere karantenebestemmelser, reiserestriksjoner og hygienetiltak.

Petroleumsvirksomheten en viktig samfunnsfunksjon, og selskapene arbeider for å opprettholde produksjon under de endrede rammebetingelsene.

For å lykkes med å styre risiko under de betydelige endringene som dette medfører, må vi ha et godt fungerende partssamarbeid.

Sikkerhetsforum hadde videomøte 24. mars hvor 22 medlemmer deltok. Tema for møtet var ivaretakelse av sikkerhet og arbeidsmiljø under korona-pandemien.

Les referatet fra Sikkerhetsforum 24.3.2020.

Partene er opptatt av sikker og forsvarlig drift. Det er behov for robuste løsninger for å håndtere en rekke forhold, blant annet bemanning med tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å håndtere produksjon og beredskap. Det rapporteres også om endringer i planer for revisjonsstanser, vedlikehold og modifikasjoner. Som et smittereduksjonstiltak vurderes muligheten for 3-6 rotasjon.

Godt partssamarbeid er viktig også i denne situasjonen vi er i nå, så vi oppfordrer alle til å bruke heftet som Sikkerhetsforum har utarbeidet om partssamarbeid.

Koronavirus

Her har vi samlet viktig informasjon om håndteringen av koronaviruset og eventuelle utfordringer for petroleumsvirksomheten:

Koronavirus - informasjon fra Ptil