Kompetansekrav som følger av en anerkjent norm, vises til gjennom veiledningen til aktivitetsforskriften § 21 om kompetanse. Avvik fra standardens krav om f.eks. treningsintervaller er altså ikke nødvendigvis et avvik fra Ptils forskrifter, jf. rammeforskriften § 24 om bruk av anerkjente normer.

Opplæring i henhold til et kompetansekrav kan gjøres internt eller eksternt gjennom et sertifiseringsorgan. Disse vil ha egne bestemmelser for gyldighet av sertifikater.

Ptil er ikke et sertifiseringsorgan, og vi anbefaler å ta kontakt med utsteder av sertifikat, eventuelt bransjeorganisasjonene Norsk Industri eller Norsk olje og gass, ved spørsmål om gyldigheten av sertifiseringen.

Helsedirektoratet: Om forlengelse av helseerklæring for ansatte på innretninger offshore

Norsk olje og gass: Om forlengelse av gyldighet på sikkerhets- og beredskapskurs