Les mer: Praktisering av utvidet oppholdsperioder i forbindelse med koronavirusutbruddet

Koronavirus

Her har vi samlet viktig informasjon om håndteringen av koronaviruset og eventuelle utfordringer for petroleumsvirksomheten:

Koronavirus - informasjon fra Ptil