Videre er ofte disse spørsmålene koblet til utfordringer som følge av de nye karantenereglene og til tilbud om barnehage- og skoleplass for barn av personell i samfunnskritiske funksjoner.

Det er Justis- og beredskapsdepartementet ved Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sitt ansvar å definere disse funksjonene.

Virksomhetene innen olje- og gassproduksjon er ikke på listen over kritiske samfunnsfunksjoner.

Bransjeorganisasjonene har diskutert disse spørsmålene med myndighetene nå i forbindelse med koronahåndteringen og virksomheter innen olje- og gassproduksjon er nylig satt på listen over «viktige samfunnsfunksjoner».

Se informasjon fra Norsk Olje og Gass om hva dette betyr: Olje- og gassproduksjon listet som viktig samfunnsfunksjon

Koronavirus

Her har vi samlet viktig informasjon om håndteringen av koronaviruset og eventuelle utfordringer for petroleumsvirksomheten:

Koronavirus - informasjon fra Ptil