Ptils forventing er at de ansvarlige selskapene skal ivareta sikkerhet og arbeidsmiljø også i koronasituasjonen.

Vi følger opp både bransjeutfordringer, spesifikke risikoforhold på innretninger og landanlegg og vi innhenter informasjon om selskapenes håndtering og deres vurderinger av situasjonen.

Følgende oppsummering er basert på selskapenes innrapportering til Ptil 26.11.2020:

  • Mange selskaper melder om utfordringer relatert til karantene og konsekvensene som det har for hvert enkelt individ. Dette gjelder særlig for utenlandsk arbeidskraft.
  • Det er høy oppmerksomhet rettet mot psykososiale forhold og mulige negative konsekvenser av utfordringer på dette området.

Vedlikehold

  • Selskapene melder at kritisk vedlikehold er ivaretatt på innretninger og anlegg. Annet vedlikehold gjennomføres i stor grad, og utestående vedlikehold overvåkes nøye. Noen selskap rapporterer at de har mindre utestående vedlikehold nå enn da korona-tiltakene ble iverksatt i mars 2020.

Trening og øvelser

  • Selskapene melder om at trening, øvelser og opplæring i stor grad er ivaretatt.

Bruk av antibakterielle rengjøringsmidler

  • Ptil har gjennom Sikkerhetsforum blitt kjent med at antibakterielle rengjøringsmidler nå brukes i et stort omfang på innretninger og anlegg på grunn av korona-pandemien. Enkle beregninger indikerer at bruk av antibakteriell rengjøringsmidler brukt i små rom kan medføre høy eksponering for kjemikalier.
  • Ifølge tilbakemeldingene fra selskapene er utfordringene relatert til kjemisk eksponering ved renhold og desinfeksjon håndtert på en god måte.

Koronavirus

Her har vi samlet viktig informasjon om håndteringen av koronaviruset og eventuelle utfordringer for petroleumsvirksomheten:

Koronavirus - informasjon fra Ptil