I forbindelse med demontering av klammer/endelokk på et nytt produksjonsrør, ble bolter løsnet med innesperret trykk i røret. Energien som ble utløst førte til at en av de utførende ble truffet av deler og fikk skader i ansiktet. Den skadde personen ble tatt hånd om og transportert til land for videre behandling.

Endelokket, som veier 34 kg, ble kastet cirka 1,5 meter opp i luften før det falt ned og skadet en av personene som utførte arbeidet. I tillegg falt en tetningsring til underliggende nivå, hvor den sneiet en person i armen. Vekten på tetningsringen er foreløpig ukjent.

Hydrokarboner som ble frigjort ga utslag på to gassdetektorer. Dette førte til generell alarm med påfølgende mønstring, i henhold til alarminstruks, samt automatisk nedstenging av innretningen. 2. linje ble også mønstret.

Operatør for Statfjordfeltet er Equinor.

Gransking

Ptil ser alvorlig på det som har skjedd, og har besluttet å iverksette gransking. Et granskingslag med våre fagfolk starter arbeidet nå. Vi bistår også politiet i deres etterforskning.

Hovedmålet med vår gransking er å finne årsakene til hendelsen og eventuelle lærepunkt, og å dele denne informasjonen med næringen.

I forbindelse med granskingen vil vi:

  • klarlegge hendelsesforløpet og omfanget av hendelsen
  • vurdere faktiske og potensielle konsekvenser av hendelsen
  • vurdere direkte og bakenforliggende årsaker
  • identifisere avvik og forbedringspunkter relatert til regelverket
  • bruke nødvendige reaksjonsmidler for å korrigere eventuelle regelverksbrudd
  • presentere resultatene av granskingen til offentligheten
    bidra til erfaringsoverføring og læring for andre aktører i petroleumsnæringen.

Granskingen vil oppsummeres i en rapport som publiseres på ptil.no.