Joint Viking er en norsk militær vinterøvelse som arrangeres annethvert år. Øvelsen ledes av det norske forsvaret, med inviterte styrker fra NATO og partnernasjoner.

Feltøvelsen varer fra 6. til 16. mars 2023 men det vil være militær aktivitet i ukene før og etter dette.

Ptil har informert operatørselskap og redere på norsk sokkel om øvelsen, da den vil medføre økt militæraktivitet til havs og i luften.

I det likelydende brevet ber vi aktørene vurdere om de har aktivitet i områder som kan påvirkes, og ta hensyn til dette.