Bakgrunnen for tilsynet er flere uønskede hendelser relatert til materialhåndtering på Mongstadanlegget.

Målet vårt er å følge opp operatørselskapet Equinors håndtering av hendelser og bruk av læring fra hendelser. Hovedfokuset vårt er hendelser siste to måneder innen kategorien fallende gjenstander og løfteoperasjoner.

Tilsynet gjennomføres på Mongstad fra 21. til 22. juni 2022 i form av møter, intervjuer og dokumentgjennomgang.

Resultatene fra tilsynet oppsummeres i en rapport som publiseres på ptil.no.