Hendelsen skjedde i forbindelse med oppkjøring av prosessanlegget etter revisjonsstans. Gasslekkasjen ga utslag på flere detektorer. Lekkasjerate og volum er foreløpig ukjent.

Equinor er operatør for Statfjordfeltet.

Gransking

Ptil har besluttet å iverksette egen gransking av denne hendelsen. Hovedmålet med vår gransking er å finne årsakene til hendelsen og eventuelle lærepunkt, og å dele denne informasjonen med næringen.

I forbindelse med granskingen vil vi:

  • klarlegge hendelsesforløpet og omfanget av hendelsen
  • vurdere faktiske og potensielle konsekvenser av hendelsen
  • vurdere direkte og bakenforliggende årsaker
  • identifisere avvik og forbedringspunkter relatert til regelverket
  • bruke nødvendige reaksjonsmidler for å korrigere eventuelle regelverksbrudd
  • presentere resultatene av granskingen til offentligheten
  • bidra til erfaringsoverføring og læring for andre aktører i petroleumsnæringen.

Granskingen vil oppsummeres i en rapport som publiseres på ptil.no.