Klokken 05.45 ble det oppdaget en antent HC-lekkasje i prosessanlegget på Mongstad. Brannen antas å ha oppstått i en flens i et område kalt 1300/1400. Den ble oppdaget etter automatisk deteksjon.

Equinor er operatør for Mongstad-raffineriet, som ligger i Vestland fylke.

Gransking

Ptil har besluttet å etablere egen gransking av hendelsen. Hovedmålet med vår gransking er å avdekke årsaker og sammenhenger og dele lærepunkter med operatøren og næringen.

I forbindelse med granskingen vil vi blant annet:

  • klarlegge hendelsesforløpet og omfanget av hendelsen
  • vurdere skade påført mennesker, materiell og/eller miljø
  • vurdere potensielle konsekvenser av brannen
  • vurdere direkte og bakenforliggende årsaker til hendelsen
  • vurdere anleggets læring og erfaringsoverføring fra tidligere hendelser
  • vurdere relevante, nylige gjennomganger Equinor har hatt av Mongstad-anlegget
  • identifisere avvik og forbedringspunkter relatert til regelverket
  • bruke nødvendige reaksjonsmidler for å korrigere eventuelle regelverksbrudd
  • presentere resultatene av granskingen til offentligheten
  • bidra til erfaringsoverføring og læring for andre aktører i petroleumsnæringen

Granskingen vil oppsummeres i en rapport som publiseres på ptil.no.