Ptil er varslet om en hendelse hvor en person kom i klem under arbeid på cantilever drag chain. Skadet person er sendt med SAR til Stavanger Universitetssjukehus. 

Hendelsen skjedde på Tommeliten-feltet, hvor ConocoPhillips er operatør. Linus opereres av Odfjell Platform Drilling AS.

Politiet er varslet.

Ptil ser alvorlig på hendelsen og har besluttet å iverksette gransking.

Hovedmålet med vår gransking er å finne årsakene til hendelsen og eventuelle lærepunkt, og å dele denne informasjonen med næringen.

I forbindelse med granskingen vil vi:

  • klarlegge hendelsesforløpet og omfanget av hendelsen
  • vurdere faktiske og potensielle konsekvenser av hendelsen
  • vurdere direkte og bakenforliggende årsaker
  • identifisere avvik og forbedringspunkter relatert til regelverket
  • bruke nødvendige reaksjonsmidler for å korrigere eventuelle regelverksbrudd
  • presentere resultatene av granskingen til offentligheten
  • bidra til erfaringsoverføring og læring for andre aktører i petroleumsnæringen.

Granskingen vil oppsummeres i en rapport som publiseres på ptil.no.