I forbindelse med heising av et 32 tonn tungt teleskopledd (slip joint) fra fartøy til Deepsea Atlantic, fikk riggkranen stopp og utrasing av vaier. Som følge av dette falt teleskopleddet ned på fartøyet og deretter i sjøen. Fallhøyden er foreløpig ukjent.

Det er ikke rapportert om personskade, skade på havbunnsstruktur eller fartøy.

Deepsea Atlantic eies av Odfjell Drilling. Hendelsen skjedde på satelittfeltet Statfjord Nord, hvor Equinor er operatør.

Gransking

Ptil har besluttet å iverksette egen gransking av denne hendelsen. Hovedmålet med vår gransking er å finne årsakene til hendelsen og eventuelle lærepunkt, og å dele denne informasjonen med næringen.

I forbindelse med granskingen vil vi:

  • klarlegge hendelsesforløpet og omfanget av hendelsen
  • vurdere faktiske og potensielle konsekvenser av hendelsen
  • vurdere direkte og bakenforliggende årsaker
  • identifisere avvik og forbedringspunkter relatert til regelverket
  • bruke nødvendige reaksjonsmidler for å korrigere eventuelle regelverksbrudd
  • presentere resultatene av granskingen til offentligheten
  • bidra til erfaringsoverføring og læring for andre aktører i petroleumsnæringen.

Granskingen vil oppsummeres i en rapport som publiseres på ptil.no.