Brannen oppstod i et transformatorrom på Åsgard B-innretningen. Brannen ble slokket, men hendelsen medførte røykutvikling og nedstenging av produksjon. Det er ikke meldt om personskader som følge av hendelsen.

Det befant seg 118 personer om bord på Åsgard B da brannen startet. 56 av disse ble flyttet over til en annen innretning med SAR-helikopter.

Operatør for Åsgardfeltet er Equinor.

Politiet er varslet og har startet etterforskning.

Gransking

Ptil ser alvorlig på hendelsen og har besluttet å iverksette egen gransking.

Hovedmålet med vår gransking er å finne årsakene til hendelsen og eventuelle lærepunkt, og å dele denne informasjonen med næringen.

I forbindelse med granskingen vil vi:

  • klarlegge hendelsesforløpet og omfanget av hendelsen
  • vurdere faktiske og potensielle konsekvenser av hendelsen
  • vurdere direkte og bakenforliggende årsaker
  • identifisere avvik og forbedringspunkter relatert til regelverket
  • bruke nødvendige reaksjonsmidler for å korrigere eventuelle regelverksbrudd
  • presentere resultatene av granskingen til offentligheten
  • bidra til erfaringsoverføring og læring for andre aktører i petroleumsnæringen.

Granskingen vil oppsummeres i en rapport som publiseres på ptil.no.