Utslippet skal ha skjedd i forbindelse med oppstart av produksjonen fra Tordisfeltet, som behandles på Gullfaks C.

Etter produksjonsoppstart ble det observert olje på sjø. Equinor, som er operatør for Gullfaks, har estimert utslippet til 17,5 kubikkmeter olje.

Ptil vurderer hendelsen på Gullfaks C som alvorlig, og har iverksatt gransking.

Hovedmålet med granskingen vår er å finne årsakene til hendelsen og eventuelle lærepunkt, og å dele denne informasjonen med næringen.

I forbindelse med granskingen vil vi:

  • klarlegge hendelsesforløpet og omfanget av hendelsen
  • vurdere faktiske og potensielle konsekvenser av hendelsen
  • vurdere utløsende og bakenforliggende årsaker
  • identifisere avvik og forbedringspunkter relatert til regelverket
  • bruke nødvendige reaksjonsmidler for å korrigere eventuelle regelverksbrudd
  • presentere resultatene av granskingen til offentligheten
  • bidra til erfaringsoverføring og læring for andre aktører i petroleumsnæringen.

Granskingen vil oppsummeres i en rapport som publiseres på ptil.no.