Hendelsen skjedde i forbindelse med arbeid på stigerørsinnretningen (RP) på Johan Sverdrup-feltet. Under løfting av et strukturelement med kran, ble en person truffet og skadet. Den skadde ble fløyet til land for medisinsk behandling.

Operatør for Johan Sverdrup er Equinor.

Ptil ser alvorlig på hendelsen og har besluttet å iverksette gransking.

Hovedmålet med vår gransking er å finne årsakene til hendelsen og eventuelle lærepunkt, og å dele denne informasjonen med næringen.

I forbindelse med granskingen vil vi:

  • klarlegge hendelsesforløpet og omfanget av hendelsen
  • vurdere faktiske og potensielle konsekvenser av hendelsen
  • vurdere direkte og bakenforliggende årsaker
  • identifisere avvik og forbedringspunkter relatert til regelverket
  • bruke nødvendige reaksjonsmidler for å korrigere eventuelle regelverksbrudd
  • presentere resultatene av granskingen til offentligheten
  • bidra til erfaringsoverføring og læring for andre aktører i petroleumsnæringen.

Granskingen vil oppsummeres i en rapport som publiseres på ptil.no.