Hendelsen skjedde i forbindelse med en løfteoperasjon på rørdekk (pipe deck) på Heidruninnretningen. Personen som ble skadet ble truffet i hodet av krankroken.

Den skadde ble fløyet med SAR-helikopter til sykehus på land for behandling.

Gransking

Ptil ser alvorlig på hendelsen og har besluttet å iverksette gransking. Et granskingslag med våre fagfolk starter nå arbeidet.

Hovedmålet for vår gransking er å finne årsakene til hendelsen og eventuelle lærepunkt, og å dele denne informasjonen med næringen.

I forbindelse med granskingen vil vi:

  • klarlegge hendelsesforløpet og omfanget av hendelsen
  • vurdere faktiske og potensielle konsekvenser av hendelsen
  • vurdere utløsende og bakenforliggende årsaker
  • identifisere avvik og forbedringspunkter relatert til regelverket
  • bruke nødvendige reaksjonsmidler for å korrigere eventuelle regelverksbrudd
  • presentere resultatene av granskingen til offentligheten
  • bidra til erfaringsoverføring og læring for andre aktører i petroleumsnæringen.

Granskingen vil oppsummeres i en rapport som publiseres på ptil.no.

Bistand til politiet

Politiet har startet etterforskning av hendelsen og Ptil gir også faglig bistand til deres etterforskning.

Heidrun

Heidrunfeltet ligger på Haltenbanken i Norskehavet. Operatør for feltet er Equinor.