Hendelsen skjedde i forbindelse med løfting av en slange for borekakstransport om bord på Askeladden. Slangen falt ned og traff en person som arbeidet i området.

Den skadde ble fraktet med helikopter til land for medisinsk behandling.

Askeladden er en flyttbar boreinnretning som opereres av KCA Deutag Drilling Norge. Innretningen var i arbeid for Equinor på Gullfaksfeltet da hendelsen skjedde.

Gransking

Ptil ser alvorlig på hendelsen, og har besluttet å iverksette gransking. Et granskingslag med våre fagfolk starter nå arbeidet.

Hovedmålet vårt er å finne årsakene til hendelsen og eventuelle lærepunkt, og å dele denne informasjonen med næringen.

I forbindelse med granskingen vil vi:

  • klarlegge hendelsesforløpet og omfanget av hendelsen
  • vurdere faktiske og potensielle konsekvenser av hendelsen
  • vurdere utløsende og bakenforliggende årsaker
  • identifisere avvik og forbedringspunkter relatert til regelverket
  • bruke nødvendige reaksjonsmidler for å korrigere eventuelle regelverksbrudd
  • presentere resultatene av granskingen til offentligheten
  • bidra til erfaringsoverføring og læring for andre aktører i petroleumsnæringen.

Granskingen vil oppsummeres i en rapport som publiseres på ptil.no.

Bistand til politiet

Hendelsen på Askeladden etterforskes også av politiet, og vi vil gi dem faglig bistand i dette arbeidet.