Phishingangrepet ble oppdaget torsdag 13. august etter at det ble sendt ut en rekke falske e-poster som utga seg for å være fra Ptil.

Vi har identifisert angrepet til kun å omfatte utsendelse av nye phishingmeldinger.

Vi har ikke indikasjoner på at det er sendt ut annen informasjon.