Naftalekkasjen skjedde i råoljedestillasjonsenheten på landanlegget Slagentangen, hvor ExxonMobil er operatør.

Hendelsen førte til evakuering og nedstenging av anlegget.

Operatørselskapet har anslått lekkasjeraten til cirka 10 liter/minutt. Lekkasjevolumet er estimert til 4,4 m3.

Ptil har besluttet å iverksette gransking av denne hendelsen, og et granskingslag med våre fagfolk starter nå arbeidet.

Hovedmålet for vår gransking er å finne årsakene til hendelsen og eventuelle lærepunkt, og dele denne informasjonen med næringen.

I forbindelse med granskingen vil vi:

  • Nøye gjennomgå hendelsesforløpet.
  • Vurdere faktiske og potensielle konsekvenser av hendelsen.
  • Identifisere utløsende og bakenforliggende årsaker.
  • Bruke nødvendige reaksjonsmidler for å korrigere eventuelle regelverksbrudd.
  • Presentere resultatene av granskingen til offentligheten.
  • Bidra til erfaringsoverføring og læring for andre aktører i petroleumsnæringen.

Granskingen vil oppsummeres i en rapport som publiseres på ptil.no.

Slagentangen

Slagentangen ligg i Tønsberg kommune i Vestfold og Telemark fylke.

Raffineriverksemda på Slagentangen blei avvikla i 2021. Anlegget er nå konvertert til drivstoffterminal.

Kilde: www.exxonmobil.no