Hendelsen skjedde 14. mars 2020 mens West Mira var i gang med boring av en produksjonsbrønn på Mariafeltet, hvor Wintershall Dea er operatør.

West Mira drives av Seadrill.

Under boring ble nedre stigerørspakke (Lower Marine Riser Package – LMRP) utilsiktet frakoblet fra utblåsningsventil (BOP). Dette førte til at borestrengen ble kuttet.

Hendelsen førte ikke til personskader, men vi har fått informasjon om et utslipp på cirka 40 m3 oljebasert borevæske til sjø.

Årsaken til hendelsen er så langt ikke kjent.

Ptil ser alvorlig på det som har hendt, og har besluttet å iverksette gransking. Et granskingslag med våre fagfolk starter sitt arbeid så raskt det lar seg gjøre. Inn til videre vil granskingen gjennomføres uten offshorereise.

Les mer: Hvordan påvirker koronasituasjonen Ptils arbeid? 

I forbindelse med granskingen vil vi:

  • Nøye gjennomgå og klarlegge hendelsesforløpet.
  • Avdekke og beskrive faktisk og potensiell konsekvens av hendelsen.
  • Identifisere utløsende og bakenforliggende årsaker.
  • Få klarhet i ansvarsforholdene.
  • Bruke nødvendige reaksjonsmidler for å korrigere eventuelle regelverksbrudd.
  • Presentere resultatene av granskingen til offentligheten.
  • Bidra til erfaringsoverføring og læring for andre aktører i petroleumsnæringen.

Granskingen vil oppsummeres i en rapport som publiseres på ptil.no.