Rowan Stavanger drives av Valaris (Rowan) og var i arbeid for Equinor på Gudrunfeltet da hendelsen skjedde.

Under rutinemessig trykktesting av utblåsningsventil (BOP) løsnet døra av kutteventilen (blind shear ram). Døra ble skutt ut fra sin posisjon og skal ha landet fire meter horisontalt og 1,35 meter vertikalt fra BOP. Vekt på døra er oppgitt til 1,9 tonn.

Området rundt BOP var avsperret i forbindelse med trykktesting, men delen som løsnet skal ha landet utenfor sperring.

Ingen personer ble skadet i hendelsen.

Ptil ser alvorlig på det som har skjedd, og har besluttet å iverksette gransking. Arbeidet starter så raskt som mulig.

Granskingen vil oppsummeres i en rapport som publiseres på ptil.no.