Hendelsen skjedde i forbindelse med arbeid i et tavlerom på Statfjord B-innretningen. Under arbeidet oppstod det kortslutning og lysbue og påfølgende røykutvikling. To personer ble eksponert for røyk og måtte flys til sykehus for medisinsk behandling.

Operatør for Statfjordfeltet er Equinor.

Ptil vurderer hendelsen som alvorlig og har besluttet å iverksette gransking. Et granskingslag med våre fagfolk starter nå arbeidet.

Hovedmålet for vår gransking er å finne årsakene til hendelsen og eventuelle lærepunkt, og dele denne informasjonen med næringen.

I forbindelse med granskingen vil vi:

  • Nøye gjennomgå hendelsesforløpet.
  • Avdekke og beskrive faktisk og potensiell konsekvens av hendelsen.
  • Identifisere utløsende og bakenforliggende årsaker.
  • Bruke nødvendige reaksjonsmidler for å korrigere eventuelle regelverksbrudd.
  • Presentere resultatene av granskingen til offentligheten.
  • Bidra til erfaringsoverføring og læring for andre aktører i petroleumsnæringen.

Granskingen vil oppsummeres i en rapport som publiseres på ptil.no.