Hendelsen skjedde under forberedelse til flytting (skidding) av boretårnet på Oseberg B-innretningen 16. april 2020.

Operatør for Osebergfeltet er Equinor.

En person ble skadet etter å ha falt fra catwalk ned på rørdekket i forbindelse med utførelse av en løfteoperasjon. Høyden på fallet var 3,6 meter. Den skadde ble gitt førstehjelp på stedet og senere fløyet til land for medisinsk behandling.

Vi har besluttet å iverksette gransking av denne hendelsen, og et granskingslag med fagfolk fra Ptil starter nå arbeidet.

Hovedmålet for granskingen er å finne årsakene til hendelsen og eventuelle lærepunkt, og dele denne informasjonen med næringen.

I forbindelse med granskingen vil vi:

  • Nøye gjennomgå hendelsesforløpet.
  • Avdekke og beskrive faktisk og potensiell konsekvens av hendelsen.
  • Identifisere utløsende og bakenforliggende årsaker.
  • Bruke nødvendige reaksjonsmidler for å korrigere eventuelle regelverksbrudd.
  • Presentere resultatene av granskingen til offentligheten.
  • Bidra til erfaringsoverføring og læring for andre aktører i petroleumsnæringen.

Granskingen vil oppsummeres i en rapport som publiseres på ptil.no.