Hendelsen skjedde i forbindelse med en arbeidsoperasjon som innebar drenering av varmt vann under trykk på Mongstadanlegget i Vestland den 27. juni 2020.

Operatør for Mongstad er Equinor.

To personer befant seg oppe på et stillas for å utføre arbeidet, da det oppstod en kraftig utblåsning av varmt vann/damp. Den ene personen falt  ned fra stillaset og ble lettere skadet.

Vi har besluttet å iverksette gransking av hendelsen.

Hovedmålet for granskingen er å finne årsakene til hendelsen og eventuelle lærepunkt, og dele denne informasjonen med næringen.

I forbindelse med granskingen vil vi:

  • Nøye gjennomgå hendelsesforløpet.
  • Avdekke og beskrive faktisk og potensiell konsekvens av hendelsen.
  • Identifisere utløsende og bakenforliggende årsaker.
  • Bruke nødvendige reaksjonsmidler for å korrigere eventuelle regelverksbrudd.
  • Presentere resultatene av granskingen til offentligheten.
  • Bidra til erfaringsoverføring og læring for andre aktører i petroleumsnæringen.

Granskingen vil oppsummeres i en rapport som publiseres på ptil.no.