Hendelsen skjedde i forbindelse med en arbeidsoperasjon i en 690V elektrotavle på Kårstø den 25. juli 2020.

Operatør for Kårstø er Gassco med Equinor som teknisk tjenesteleverandør.

En person ble eksponert for en lysbue og fikk forbrenningsskader i forbindelse med innsetting av en starterskuffe i tavlen. Den skadde ble fløyet til sykehus for medisinsk behandling.

Vi har besluttet å iverksette gransking av hendelsen, og et granskingslag med fagfolk fra Ptil starter nå arbeidet.

Hovedmålet for granskingen er å finne årsakene til hendelsen og eventuelle lærepunkt, og dele denne informasjonen med næringen.

I forbindelse med granskingen vil vi:

  • Nøye gjennomgå hendelsesforløpet.
  • Avdekke og beskrive faktisk og potensiell konsekvens av hendelsen.
  • Identifisere utløsende og bakenforliggende årsaker.
  • Bruke nødvendige reaksjonsmidler for å korrigere eventuelle regelverksbrudd.
  • Presentere resultatene av granskingen til offentligheten.
  • Bidra til erfaringsoverføring og læring for andre aktører i petroleumsnæringen.

Granskingen vil oppsummeres i en rapport som publiseres på ptil.no.