West Bollsta driftes av Seadrill Europe Management og fikk samsvarsuttalelse (SUT) fra Ptil i oktober 2020. Da hendelsen skjedde var innretningen på kontrakt for operatørselskapet Lundin.

Hendelsen skjedde på boredekket til West Bollsta i forbindelse med løfting av et stigerør fra horisontal til vertikal stilling med hydraulisk håndteringsutstyr.

Stigerøret er oppgitt å være 22,9 meter langt med en vekt på 26,5 tonn. Røret var nesten i vertikal posisjon da det løsnet fra håndteringsutstyret og skled og falt ned på boredekk.

Området skal ha vært avsperret og det er ikke meldt om personskade som følge av hendelsen.

Gransking

Ptil ser alvorlig på hendelsen og har besluttet å iverksette gransking. Et granskingslag med våre fagfolk starter nå arbeidet.

Hovedmålet for vår gransking er å finne årsakene til hendelsen og eventuelle lærepunkt, og å dele denne informasjonen med næringen.

I forbindelse med granskingen vil vi:

  • klarlegge hendelsesforløpet og omfanget av hendelsen
  • vurdere faktiske og potensielle konsekvenser av hendelsen
  • vurdere utløsende og bakenforliggende årsaker
  • identifisere avvik og forbedringspunkter relatert til regelverket
  • bruke nødvendige reaksjonsmidler for å korrigere eventuelle regelverksbrudd
  • presentere resultatene av granskingen til offentligheten
  • bidra til erfaringsoverføring og læring for andre aktører i petroleumsnæringen.

Granskingen vil oppsummeres i en rapport som publiseres på ptil.no.