Hendelsen skjedde under produksjonsboring av brønn 35/9-G-4 H på Gjøafeltet med den flyttbare boreinnretningen Deepsea Yantai.

Operatør for Gjøa er Neptune Energy. Deepsea Yantai er operert av Odfjell.

Boringen av produksjonsbrønnen var allerede startet inn i reservoarseksjonen. Ved uttrekking av borestrengen ble denne sittende fast i formasjonen. Borestrengen ble forsøkt frigjort, men ble delt i to deler.

Delene av borestrengen blokkerte utblåsningsventilen (BOP), slik at det var usikkert om denne kunne stenge og tette for potensiell brønnstrøm.

Det er ikke meldt om utslipp som følge av hendelsen.

Ifølge operatørselskapet er reservoaret nå plugget med sement, slik at barriere er reetablert. Fjerning av de to delene av borestrengene i BOP tok flere uker.

Gransking

Ptil vurderer hendelsen på Gjøafeltet som alvorlig og har besluttet å iverksette gransking. En granskingsgruppe med våre fagfolk starter arbeidet umiddelbart.

Granskingen er rettet mot planlegging av brønnen og gjennomføring av boreoperasjonen fram til hendelsen inntraff.

Hovedmålet for vår gransking er å finne årsakene til hendelsen og eventuelle lærepunkt, og å dele denne informasjonen med næringen.

I forbindelse med granskingen vil vi:

  • gjennomgå hendelsesforløpet
  • vurdere faktiske og potensielle konsekvenser av hendelsen
  • vurdere utløsende og bakenforliggende årsaker
  • Identifisere avvik og forbedringspunkter relatert til regelverket
  • bruke nødvendige reaksjonsmidler for å korrigere eventuelle regelverksbrudd
  • presentere resultatene av granskingen til offentligheten
  • bidra til erfaringsoverføring og læring for andre aktører i petroleumsnæringen.

Granskingen vil oppsummeres i en rapport som publiseres på ptil.no.