Mandag 28. september klokken 15.41 ble det visuelt oppdaget brann i luftinntaket til turbin 4 ved Hammerfest LNG på Melkøya. Det ble kjørt evakueringsalarm og prosesslekteren ble trykkavlastet (ESD2).

Brannen ble bekreftet slukket klokken 21.30. Anlegget er satt i sikker tilstand. Det er ikke meldt om skade på personell.

Equinor er driftsoperatør for anlegget.

Ptil ser alvorlig på det som har skjedd, og har besluttet å iverksette gransking. Et granskingslag med våre fagfolk starter arbeidet nå. Vi bistår også politiet i deres etterforskning.

Hovedmålet for vår gransking er å finne årsakene til hendelsen og eventuelle lærepunkt, og å dele denne informasjonen med næringen.

I forbindelse med granskingen vil vi:

  • gjennomgå hendelsesforløpet
  • vurdere faktiske og potensielle konsekvenser av hendelsen
  • vurdere utløsende og bakenforliggende årsaker
  • bruke nødvendige reaksjonsmidler for å korrigere eventuelle regelverksbrudd
  • presentere resultatene av granskingen til offentligheten
  • bidra til erfaringsoverføring og læring for andre aktører i petroleumsnæringen.

Granskingen vil oppsummeres i en rapport som publiseres på ptil.no.