Brannen oppstod i et kompressorhus i tilknytning til metanolfabrikken på Tjeldbergodden i Møre og Romsdal. Anlegget ble stengt ned og personell evakuert.

Operatør for Tjeldbergodden er Equinor.

Det er ikke meldt om personskader som følge av hendelsen.

Ptil ser alvorlig på hendelsen og har besluttet å iverksette gransking. Et granskingslag med våre fagfolk starter nå arbeidet.

Gransking

Hovedmålet for vår gransking er å finne årsakene til hendelsen og eventuelle lærepunkt, og å dele denne informasjonen med næringen.

Vi vil også undersøke om det er likheter med tidligere hendelser.

I forbindelse med granskingen vil vi:

  • klarlegge hendelsesforløpet og omfanget av hendelsen
  • vurdere faktiske og potensielle konsekvenser av hendelsen
  • vurdere utløsende og bakenforliggende årsaker
  • identifisere avvik og forbedringspunkter relatert til regelverket
  • bruke nødvendige reaksjonsmidler for å korrigere eventuelle regelverksbrudd
  • presentere resultatene av granskingen til offentligheten
  • bidra til erfaringsoverføring og læring for andre aktører i petroleumsnæringen.

Granskingen vil oppsummeres i en rapport som publiseres på ptil.no.