Petroleumstilsynet ble i uke 33 utsatt for et phishingangrep. Uvedkommende skaffet seg tilgang til en ansatt sin epostkonto. Kontoen ble brukt til å sende ut store mengder phishingepost. Angrepet ble raskt oppdaget og stoppet, men informasjon fra den ansattes epostkonto kan være kopiert.

Vi har sammen med driftsleverandør og eksternt sikkerhetsfirma gjennomgått hendelsen for å forsikre oss om at ikke andre deler av vårt IT-miljø er kompromittert.

Ptil arbeider kontinuerlig sammen med nasjonale sikkerhetsmyndigheter og vår driftsleverandør for å ivareta IKT-sikkerheten og årvåkenheten hos våre ansatte.

I etterkant av denne hendelsen har vi i samråd med driftsleverandør hevet sikkerhetsnivået ytterligere på enkelte tjenester.