Grunnlagsdokumenter og høringsutkast finnes på arbeidstilsynets hjemmesider.

Les mer: Forslag til nye og endrede grenseverdier og anmerkninger i forskrift om tiltaks- og grenseverdier