Bærbart elektronisk kommunikasjonsutstyr blir i økende grad brukt i petroleumsanlegg både på landanlegg og faste og flyttbare innretninger til havs.

Vi ser tilfeller der slikt utstyr blir utsatt for påkjenninger som ligger utenfor sertifiseringsomfanget, eller at utstyrets sertifisering innehar særskilte begrensninger som ikke overholdes eller er tilstrekkelig kjent hos brukere.

Vi har nå sendt et likelydende brev til næringen hvor vi informerer om plikten til å sikre at bruk av bærbart elektronisk kommunikasjonsutstyr er i samsvar med regelverket.