Hydrokarbonlekkasjen skjedde i forbindelse med fakling av gass.

Lekkasjen førte til generell alarm med mønstring, produksjonsnedstegning, trykkavlastning og deluge.

Volum og lekkasjerate er foreløpig ikke fastslått.

Det er ikke meldt om personskade som følge av hendelsen, men ifølge operatørselskapet Equinor var det personell i umiddelbar nærhet da lekkasjen oppstod.

Ptil har besluttet å granske denne hendelsen, og et granskingslag er nå i gang med arbeidet.

Vi har informert politiet om at vi starter gransking, og vil gi faglig bistand dersom de ber om det.

I forbindelse med granskingen vil vi:

  • Nøye gjennomgå og klarlegge hendelsesforløpet.
  • Avdekke og beskrive faktisk og potensiell konsekvens av hendelsen.
  • Identifisere utløsende og bakenforliggende årsaker.
  • Få klarhet i ansvarsforholdene.
  • Bruke nødvendige reaksjonsmidler for å korrigere eventuelle regelverksbrudd.
  • Presentere resultatene av granskingen til offentligheten.
  • Bidra til erfaringsoverføring og læring for andre aktører i petroleumsnæringen.

Granskingen vil oppsummeres i en rapport som publiseres på ptil.no.