Floatel Endurance lå tilkoblet Martin Linge-innretningen da gangbroen utilsiktet ble koblet fra.

Hendelsen førte ikke til personskader. Årsaken til hendelsen er så langt ikke kjent.

Ptil ser alvorlig på det som har hendt, og har besluttet å iverksette gransking. Et granskingslag med våre fagfolk starter nå sitt arbeid.

Granskingen vil være rettet både mot Floatel International, som driver Floatel Endurance, og mot Equinor, som er operatør for Martin Linge-feltet og som har samtykke til bruk av Floatel Endurance som flotell.

I forbindelse med granskingen vil vi:

  • Nøye gjennomgå og klarlegge hendelsesforløpet.
  • Avdekke og beskrive faktisk og potensiell konsekvens av hendelsen.
  • Identifisere utløsende og bakenforliggende årsaker.
  • Få klarhet i ansvarsforholdene.
  • Bruke nødvendige reaksjonsmidler for å korrigere eventuelle regelverksbrudd.
  • Presentere resultatene av granskingen til offentligheten.
  • Bidra til erfaringsoverføring og læring for andre aktører i petroleumsnæringen.

Granskingen vil oppsummeres i en rapport som publiseres på ptil.no.