Hendelsen skjedde under demontering av en løpekatt fra en løftebjelke på hoveddekk på Åsgard B-innretningen 13. mars 2019.

Tre personer deltok i løfteoperasjonen. Området var avsperret, men en person fra løftelaget oppholdt seg innenfor sperringen. Denne personen ble truffet av løpekatten som falt.

Operatørselskapet Equinor har definert skaden som en førstehjelpsskade.

Løpekatten veide cirka 80 kilo og falt ned cirka fem meter.

Vi har besluttet å granske denne hendelsen, og et granskingslag fra Ptil starter nå sine undersøkelser.

Målet med vår gransking er blant annet å klarlegge hendelsesforløpet, beskrive faktisk og potensiell konsekvens og identifisere utløsende og bakenforliggende årsaker, for å bidra til læring og erfaringsoverføring.

Granskingen vil resultere i en rapport som blir publisert på ptil.no.

I tillegg til vår egen gransking, vil vi også yte faglig bistand til politiet i forbindelse med deres etterforsking av hendelsen.